Felhasználási Feltételek

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.torvenygyartok.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Jelen szabályzat határozatlan időtartamra érvényesül; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

 

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: Policy Solutions Politikai Elemző Kft (1065, Révay utca 10, adószám: 14475937-2-42), az adatkezelő elérhetősége:  info@policysolutions.hu

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a www.torvenygyartok.hu oldalon a felhasználók azonosítása és számára a megadott email címre hírlevél küldése. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő a Felhasználó nevét és email címét kezeli hírlevél küldés céljából.

 

4. Technikai adatok kezelése

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzítheti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap elteltével törli, kivéve, ha az adatkezelő, mint Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott esetekben korlátozza felhasználó jogait.

 

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz


A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

6. Az adatok adatkezelő általi felhasználása


Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat hírlevél küldése céljából használja fel. A szolgáltatás igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá.


Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.

A 4. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

Az adatkezelő, mint Szolgáltató jogosult adatok továbbítására törvényben kötelezően meghatározott esetben, különösen eljáró szerv, hatóság részére, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.


Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A Felhasználó a hírlevél alján található link segítségével bármikor leiratkozhat.

 

7. Adatbiztonság


Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

8. Az adatkezelés időtartama


A felhasználó saját adatait bármikor töröltetheti, regisztrációjának törlését a Szolgáltatótól e-mailben kérheti.

 

9. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Értesítést kérek